Fullmakt

* Må fylles ut

Jeg gir med dette

fullmakt til å representere meg i denne sak vedrørende mitt lisensforhold i korrespondanse med NRK Lisensavdelinga.

Skjemaet må skrives ut og sendes til: NRK Lisensavdelinga, Postboks 600, 8607 Mo i Rana, eller send skannet kopi til lisens@nrk.no.