NRK Meny

Er USAs dronekrig ulovlig?

Bruken av krigsdroner i Pakistan og Jemen utfordrer de internasjonale reglene for krig. - Vi tolker reglene på en annen måte enn USA, sier Anders Thorheim i Røde Kors.

Publisert: 27.05.2013

Av: Even Kjølleberg og Henrik Lied

For over 2000 år siden skrev den romerske juristen og politikeren Cicero «I krig tier loven». På denne tiden var nok dette på mange måter riktig, men slik er det heldigvis ikke i dag. Nå finnes det klare internasjonale regler for hvordan en krig skal utkjempes.

Relatert sak

Dette er dronekrigen

Bruk av angrepsdroner til målrettede drap på mennesker, og ikke minst USAs dronekrig i land utenfor krigsområder, er svært kontroversiell og har skapt debatt over hele verden. Mange mener praksisen bryter med de internasjonale reglene for krig, og at denne typen krigføring bør forbys.

Bildet over: En landsbyboer undersøker restene av en bil som ble angrepet av en amerikansk drone. Angrepet skjedde 1. november 2008 i den pakistanske regionen Waziristan, og 27 mennesker, inkludert en al-Qaida-topp, mistet livet i angrepet.

Viktig debatt

Det internasjonale Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon, og en av de som passer på at regelverket blir fulgt når land tar til våpen. Rådgiver i seksjon for politikk og folkerett, Anders Thorheim, er glad for at spørsmålene omkring bruken av droner nå er oppe til diskusjon.

USA mener «krigen følger målet», og tolker reglene på en måte som gjør det mulig for dem å angripe mennesker som ikke lenger oppholder seg i den væpnede konflikten.

Anders Thorheim, Norges Røde Kors

– Droner må, som alle andre våpen, følge de eksisterende reglene for krig, sier Anders Thorheim i Norges Røde Kors.

– I Røde Kors arbeider vi for å lindre unødige lidelser i krig, og mener det er bra at ny våpenteknologi debatteres. For at debatten skal bli best mulig, er det viktig at folk har kunnskap om de aktuelle våpnene og reglene som gjelder for bruk av disse.

– Man hører ofte om reglene for krig, men hva menes egentlig med dette?

– Reglene kalles Internasjonal humanitær rett (IHR) , eller krigens folkerett, og er et regelsett vedtatt av alle verdens stater. Regelverket har som hensikt å begrense menneskelige lidelser så langt det lar seg gjøre i en væpnet konflikt. Det som er viktig å huske er at disse reglene bare brukes i væpnet konflikt. I fredstid er det nasjonal lovgiving og menneskerettigheter som gjelder. Under disse reglene kan man ikke uten videre bruke makt på samme måte som i en krigssituasjon.

– Mange mener droner bryter med disse reglene?

Relatert sak

Shazhad Akbar – droneofrenes mann

– I Røde Kors ser vi på droner som på alle andre typer våpen. Så lenge de styres av mennesker ser vi i prinsippet ikke noe skille mellom et krigsfly og en angrepsdrone. Bruk av droner, som alle andre våpen, må gjøres i henhold til eksisterende regler. Vi mener dette er mulig innenfor folkeretten. Faktisk mener vi droner, dersom anvendt riktig, kan være med på å minske sivile skader gjennom bedre oversikt og forståelse av slagmarken.

Krigens folkerett

Reglene for krig kalles Internasjonal humanitær rett (IHR), eller krigens folkerett, og henviser hovedsaklig til Genevekonvensjonen av 1949 og Haagkonvensjonen av 1907.

Les mer om krigens folkerett »

«USA mener «krigen følger målet», og tolker reglene på en måte som gjør det mulig for dem å angripe mennesker som ikke lenger oppholder seg i den væpnede konflikten. »

– Dronekrigen har spredd seg fra tradisjonelle krigsområder som Afghanistan til en rekke land som ikke er i krig. Hva tenker Røde Kors om dette?

– Det som skjer i land som Pakistan og Somalia er veldig komplisert, og det er ikke vår rolle å dømme noen av partene. Den internasjonale Røde Kors-komiteen har imidlertid gjort det veldig klart at vi ikke deler USAs syn på bruk av droner i disse områdene.

– På hvilken måte?

– Vi ser at amerikanerne tolker regelverket annerledes, og på en måte som gjør det mulig for dem å angripe mennesker som ikke lengre oppholder seg i den væpnede konflikten. Man kan si at deres tolkning beror på at «krigen følger målet» fremfor at en person blir et lovlig mål som følge av direkte deltakelse i en væpnet konflikt.

– Og dere mener?

– Den Internasjonale Røde Kors-komiteens syn er at dersom en person som deltar i en væpnet konflikt i en stat, reiser til en annen stat som ikke er del av den samme konflikten, er vedkommende ikke lenger et lovlig mål etter internasjonal humanitær rett.

– Flere tar til orde for å forby bruken av angrepsdroner, hva mener dere om det?

– Etter våre analyser, ser vi ikke noe behov for forbud mot dronevåpen. I motsetning til for eksempel klasebomber eller personellminer, mener vi det er mulig å bruke droner på en måte som skåner sivile og følger internasjonal humanitær rett. Generelt er vi skeptiske til bastante forbud da dette kan være med på å undergrave lovverket som allerede finnes.

Relatert sak

Fra ubemannede fly til drapsroboter?

– Hvordan da?

– Vi er redde for at forbud mot spesifikke våpen vil føre til en utvanning av dagens regelverk og at stater kan velge å se bort fra de lovene som allerede eksisterer. Vi mener per i dag at reglene er gode nok bare de tolkes og anvendes på riktig måte.

– Så dere mener dagens regelverk er godt nok, også for denne typen krig?

– Reglene er selvfølgelig gamle og laget for konvensjonelle våpen og kriger. Til tross for dette ser vi at overføringsverdien er tilstrekkelig og at det er fullt mulig å bruke dem i forhold til dagens væpnede konflikter. Det som er viktig er at de tolkes og anvendes riktig. Når det gjelder droner har vi foreslått at Norge går i bresjen for å utarbeide et internasjonalt dokument som skal regulere både bruken av droner, og hva statene bør gjøre for at folkeretten blir respektert i slike tilfeller.

– Mange mener bruk av droner senker terskelen for å ty til bruk av våpen, er dere enige i dette?

– Ja, ingen tvil om det, men dette er på ingen måter unikt for droner. Det har alltid vært slik at militære søker å minimere risikoen for egne tap. Slik har det vært siden før man gikk over fra sverd til rifle. Men det er viktig å huske at dette ikke gjør ansvaret mindre. Uansett hvordan man utkjemper en krig, må man handle innenfor gjeldende regelverk.

Krigens folkerett

Kilde: Internasjonale Røde Kors.