Andel sertifikatgjeld som andel av samlet kommunegjeld. Kilde: Stamdata.com tall pr. 7. desember