– Rogaland radio, Rogaland radio, Rogaland radio. Det va – det va Sleipner, Sleipner       
– Sleipner, Rogaland radio? Sleipner, Rogaland radio?                        
– Me har en nødsituasjon her du me e oppå Blokso, nord av Ryvarden fyr, me trenge assistanse øyeblikkelig.