– Rogaland radio, Sleipner                                  
– Ja Sleipner, Rogaland                  
– Ja me ligge mørklagde me no, einaste nødgenerator me har i gang no, men eg vet ikkje kor lenge den går heller. Kjem det nåke, kem e det som e på vei mot oss?
– Ja Sleipner, Rogaland Radio, der e flere båtar på vei.