Ledige stillinger akkurat nå

 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Grafikkoperatør - to årsvikariater 50%

  Grafikkoperatørene i NRK jobber blant annet med Dagsrevyen, P3Gull, Sport, MGP, MGPjr, Sjakk-sendinger, Nytt på Nytt, Brille, Stjernekamp og Bislett Games. Som grafikkoperatør har du en helt sentral rolle med å forberede og avvikle grafikk til TV-sendingene. I samarbeid med producer og grafisk utvikling lages grafikkelementer som styrker historiefortellingen og forklaring av nyhetsbildet. Grafikken er en svært viktig ingrediens for formidlingen av programinnhold og et vesentlig element i NRKs visuelle uttrykk. Vi har nå ledig to deltidsvikariater frem til sommeren 2019. Begge stillingene har tiltredelse snarest, og etter avtale. Samtaler skjer forløpende, så ikke vent med å fortelle oss at du er interessert!

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist

  Vikariat som journalist - Lillehammer

  I hovedredaksjonen til NRK Hedmark og Oppland på Lillehammer har vi ledig et vikariat i perioden 1.10.2018 - 20.06.2019

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist

  Fast stilling som journalist - Lillehammer

  I hovedredaksjonen til NRK Hedmark og Oppland på Lillehammer har vi ledig en fast stilling fra 1.10.2018

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist

  Medieforsker/analytiker

  Ved Analyseavdelingen i NRK er det ledig vikariat fra 6. august 2018 – 31.mars 2019 som medieforsker/analytiker. Arbeidet omfatter i hovedsak analyse, rapportering og formidling av mediebruk på innholdsområder og medier. Kvalifikasjoner og interesser til kandidatene vil påvirke hvilke ansvarsområder som vil bli tillagt vikariatet . NRK bruker flere kilder for måling av sosiale medier og nett. Du må være komfortabel i bruken av ulike analyseverktøy for nett, både NRKs egne, syndikerte verktøy og tredjepartssystemer. Du vil også jobbe med andre data NRK besitter innenfor medie- og samfunnsutvikling, både fra paneler og surveyundersøkelser. Analyse jobber tett på strategiske beslutninger, innholdsprodusenter og utviklingen av NRKs innhold på alle plan, din jobb er å være med å støtte disse prosessene. Stillingen krever analytisk talent, samt evne til å jobbe både systematisk og kreativt med problemstillinger knyttet til mediebruk og innholdsproduksjon, og med kvantitative og kvalitative data. Relevant utdanning på master-/hovedfagsnivå vil vektlegges. Gode datakunnskaper, relevant og dokumentert erfaring med medieanalyse er et krav. Du må ha god kompetanse på statistikk og metode, både kvantitativ og kvalitativt, samt et særdeles kritisk blikk på data, spesielt fra tredjeparter, og en sterk interesse for og vilje til kvalitetssikring. I et lite fagmiljø der vi jobber både selvstendig og i team vil det bli lagt vekt på at søker har gode samarbeidsevner, en positiv og fleksibel innstilling, kan arbeide raskt og effektivt, og kan uttrykke seg klart og godt både muntlig og skriftlig. Vi tilbyr et inkluderende og innovativt arbeidsmiljø, med gode lærings- og utviklingsmuligheter. NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

  Gå til stillingsutlysning →
 • 6000 SAMI Sápmi

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Finnmárku

  Gaskaboddosaš journalista

  Jus gaming lea juoga mainna háliidat bargat ja jos dieđát olu iešguđetlágan spillaid birra, de lea mis bargu dutnje. NRK Sápmi lea searvamin gaming-máilbmái ja dárbbašivččii dohko ofelasttii. Mii fállat barggu mas beasat joavkkus leat mielde hutkat ja čađahit stuorát gaming-dáhpáhusa. Bargu bistá guhtta mánu.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Digital designere søkes til NRK

  Er du en erfaren prisvinnende digital designer, eller en sulten ung en med mange apper i magen? Ser du etter et stort og sterkt fagmiljø som utvikler fagfolk og produkter i verdensklasse i tverrfaglige team? Er du glad i å jobbe tett opp mot journalistikk? Liker du NRKs samfunnsoppdrag, og ønsker å være med på kontinuerlig å forbedre, fornye og videreutvikle noen av Norges mest brukte digitale tjenester som NRK.no, NRK TV/Radio, NRK Super og Yr, på mobil, nettbrett, nett, smart-TV og andre plattformer? Da bør du søke deg til oss i NRK. Vi søker etter digitale designere som er lidenskapelig opptatt av å lage magiske brukeropplevelser, og som evner å gjøre produktene våre enda bedre. Medieutvikling har 135 faste ansatte og nesten 50 konsulenter innen fagområdene design og utvikling. Medieutvikling forvalter NRKs digitale tjenester gjennom ni produktteam (NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super, Yr, Digital historieutvikling, NRKbeta, Felleskomponenter, Data og anbefaling), og en rekke underteam. Avdelingen får stadig flere oppgaver og større betydning knyttet til distribusjonen av NRKs innhold på stadig flere digitale plattformer. Vi trenger å vokse for å håndtere dette til det beste for publikum. Du kan lese mer om de spennende utfordringene våre i artikkelen Allmennkringkasting 2.0 – NRK i valgfrihetens tidsalder.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist

  Er du P3s neste stjerne BAK kameraet?

  Til P3s redaksjoner på Tyholt søker vi etter en VJ som kan få oss til å skinne på nett og sosiale medier. I denne stillingen vil du jobbe på tvers med redaksjoner som Norske tilstander, P3 dokumentar, Filmpolitiet, Heia Fotball, og selvfølgelig vår sosiale medier-desk. Vi leter etter noen som vet hva som funker på sosiale medier, og som ivrer etter å fortelle underholdende historier, i et format som unge folk kjenner seg igjen i. For å bli vurdert til stillingen må du legge ved en link i søknadsteksten til én eller flere arbeidsprøver du mener kan si noe om hvorfor akkurat du passer til denne jobben.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Leder for rekruttering

  Den nyetablerte Produkt-, Produksjon- og Teknologidivisjonen skal bidra til at NRK løser oppdraget og oppfyller målene i NRKs langtidsstrategi og publikumsstrategi. Vi har ansvar for NRKs publikumstjenester, produksjons- og publiseringsløsninger, distribusjon og produksjonsressurser. Divisjonen består av 750 ansatte. NRK1, NRK2, NRK3 og NRKs radiokanaler er kjent for de fleste. I divisjonen utvikler og forvalter vi publikumstjenestene NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super og Yr.no. Hos oss finner du også NRKs sandkasse for ny teknologi, NRKbeta. Ikke nok med at vi lager disse publikumstjenestene, vi har også ansvaret for alt av produksjons- og publiseringsløsninger for å få innholdet ut til folket lineært og ikke-lineært, og for å sikre god infrastruktur. Og til sist har vi også ansvaret for å gjøre alt innhold levende gjennom vår produksjonsavdeling. Det er fint å jobbe med noe som folk rundt deg bruker og er opptatt av, og det spesielle med våre produkter er at NRK har et tydelig samfunnsoppdrag. Vi jobber for å styrke demokratiske, sosiale og kulturelle behov i det norske samfunnet. Intet mindre. NRK har et mål om at folk skal finne, velge og elske innholdet vårt. Det samme målet har vi som arbeidsplass: Flinke folk skal finne oss, velge oss, og elske å jobbe hos oss. Og det er her du kommer inn i bildet. NRK står foran en stor endring hva gjelder teknologisk utvikling, og vi må ha riktig og tilstrekkelig kompetanse for å lykkes. Vi har i dag mange dyktige medarbeidere i store og sterke fagmiljøer. Men selv om NRK er en attraktiv arbeidsplass, er det ikke alle som kjenner til alle mulighetene hos oss. Vi trenger rett og slett hjelp til å fortelle dette til målgruppene våre slik at de finner og velger oss. Riktig bemanning i våre team og prosjekter er viktig. Du vil ha en sentral rolle i dette. I tillegg til våre faste ansatte har vi til enhver tid flere konsulenter som kompletterer oss med kompetanse og kapasitet. Du vil ha personalansvar for Konsulentansvarlig ettersom bemanning, rekruttering og konsulentoppfølging henger tett sammen. Rekrutteringsansvarlig rapporterer til Leder av Fag, folk og kultur. Avdelingen Fag, folk og kultur består av omtrent 300 ansatte. Sammen med øvrige ledere i Fag, folk og kultur vil du bidra til kontinuerlig utviklingen av en god og felles kultur i divisjonen. NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

  Gå til stillingsutlysning →
 • 4717 MYNG P3 Radio

  Publisert
  Søknadsfrist

  Musikksjef NRK P3

  Vil DU bli NRK P3s musikksjef det neste året? Vi søker en tydelig leder som vil få strategisk musikkansvar for radiokanalene P3 og mP3, Urørt, TV-produksjonene og eventer som P3 Gull, Urørtfinalen samt eksterne samarbeid. Du vil inngå i P3s radioledergruppe og ha personalansvar for musikkredaksjonen i P3. Du vil være P3s musikalske stemme eksternt. Du får ansvar for at P3 lykkes med en av sine viktigste oppgaver; Fremme ny, norsk musikk. Vi ønsker å jobbe med deg som ikke klarer å holde tilbake når du hører en bra låt. Som tenker det finnes måter å løse musikkoppdraget på som vi ikke har tenkt på ennå. Har du en kjærlighet for norsk musikk, liker å jobbe strategisk og analytisk sammen med andre og er klar for å ta ansvar - så håper vi du søker!

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Produktutviklingssjef personalisering

  Ønsker du å bidra til å skape et personlig relevant allmennkringkastertilbud? I NRK har vi en ambisjon om å kunne binde hele vårt innholdstilbud sømløst sammen for publikum, og skape en personlig tilpasset brukeropplevelse på tvers av NRK TV, NRK Radio, NRK.no, NRK Super, NRK P3 og Yr. Vi ønsker å forstå publikum så godt at vi kan tilby en smartere og mer relevant brukeropplevelse for hvert individ, samtidig som vi oppfyller målet om å samle folk om fellesopplevelser, og utfordre og utvide folks horisont. Vi er godt i gang med å jobbe med både innloggingstjenester og anbefalingslogikk, men vi mangler deg som vil sikre at vi får de ulike produktutviklingsprosessene til å henge sammen og skape det gode samspillet i hele organisasjonen som gjør at vi kan nå ambisjonene våre. Derfor ser vi nå etter en produktutviklingssjef for personalisering, og søker deg som brenner for å tilby digitale brukeropplevelser i verdensklasse. Som produktutviklingssjef har du overordnet ansvar for at NRK utvikler et smart, sammenhengende og personlig relevant tilbud både innen enkelttjenester og på tvers, og at vi slik kan fortsette å oppfylle allmennkringkasteroppdraget i en tid der publikum forventer at vi kan tilfredsstille deres individuelle behov. Med på laget får du et dyktig anbefalingsteam som allerede har skapt gode resultater, og er hjernen bak våre allmennkringkasteralgoritmer. Mye av selve utviklingen av tilbudet du får ansvar for vil skje i teamene til de enkelte hovedproduktene, der dine produktutviklingssjef-kolleger har ansvar for enkeltprodukter som NRK TV, NRK Radio, etc. Din oppgave er å skape en tydelig strategi og roadmap for at vi skal lykkes med helheten, og jobbe tett med dine kolleger for å sikre koordinering. Sammen skal dere finne løsningene som får det hele til å henge sammen for brukerne, enten de benytter seg av hele eller deler av tilbudet vårt. Som produktutviklingssjef for personalisering vil du også ha en bred samarbeidsflate som strekker seg langt utover produktutviklingsmiljøet i egen avdeling. Du vil jobbe tett med innholdsmiljøer og publisister for å sikre at vi kan lykkes med den optimale ansvarsfordelingen mellom redaktør og algoritmesnekkere, og være involvert i utvikling av NRKs publikumsstrategi. Stillingen rapporterer til Medieutviklingssjef og inngår i ledergruppen i NRK Medieutvikling. Medieutvikling har ansvar for å forvalte og videreutvikle NRKs digitale publikumstilbud på NRK.no, Yr, NRK TV, NRK Radio og NRK Super på en rekke plattformer, samt å sikre at vi har innsikt til å utvikle NRKs tjenestetilbud i tråd med publikums endrede brukervaner.

  Gå til stillingsutlysning →
 • 8910 STPU Publikumsservice

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Nordland

  Konsulent Publikumsservice

  Publikumsservice i Mo i Rana er en del av NRKs Kommunikasjonsavdeling og har til oppgave å besvare alle typer henvendelser fra publikum, på vegne av alle redaksjoner og avdelinger i NRK. Vi er i dag 12 medarbeidere. Høsten 2018 skal vi ha utvidede åpningstider og søker derfor etter en midlertidig ansatt fra midten av august og ut året.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Fotoredigerer med høy kompetanse på SoMe til Lindmo

  Lindmo er et av Norges mest populære helgeunderholdningsprogram, og har i tillegg en tydelig tilstedeværelse på sosiale medier. Nå trenger vi en dyktig kollega som får ansvar for all innslagsproduksjon på tvers av plattformene.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  NRK søker tekstforfatter til digitale tjenester

  Har du en god penn? Liker du å jobbe med tilgjengelig språk, begrepsavklaringer og brukeropplevelse? Vil du arbeide med stil og tone på populære produkter som NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super og Yr? Da er du kanskje den vi ser etter. Du vet hvorfor god tekst er viktig. Du skriver godt, og ser på språket som et viktig virkemiddel for å lage en god brukeropplevelse. Du liker å samarbeide, er nysgjerrig og ikke redd for å prøve nye ting. Medieutvikling har 135 faste ansatte og nesten 50 konsulenter innen fagområdene design og utvikling. Medieutvikling forvalter NRKs digitale tjenester gjennom ni produktteam (NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super, Yr, Digital historieutvikling, NRKbeta, Felleskomponenter, Data og anbefaling), og en rekke underteam. Avdelingen får stadig flere oppgaver og større betydning knyttet til distribusjonen av NRKs innhold på stadig flere digitale plattformer. Vi trenger å vokse for å håndtere dette til det beste for publikum. Du kan lese mer om de spennende utfordringene våre i artikkelen Allmennkringkasting 2.0 – NRK i valgfrihetens tidsalder. Som tekstforfatter kommer du til å jobbe med alle disse produktene og teamene, og på så ulike plattformer som mobil, nettbrett, nett, smart-TV og smarthøyttalere. Du vil jobbe tett med designere, utviklere og konseptutviklere. Sammen sørger dere for at produktene våre skinner enda mer! Vi ser etter deg som har jobbet noen år med tekst og språk, enten som tekstforfatter, journalist, kommunikasjonsrådgiver eller i andre kommunikasjonsfaglige yrker. Du bør ha en god forståelse og følelse for brukeropplevelse (UX), og vet hva et godt brukergrensesnitt er.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Økonomi- og finansdivisjonen

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Konserninnkjøpssjef

  Økonomi- og finansdivisjonen har ambisjon om å utgjøre en enda større forskjell i arbeidet med å sikre god styring og utvikling av NRK. Økt strategisk tilnærming og fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling blir sentralt fremover. I den anledning er en organisasjonsstruktur som fremmer samhandling og økonomisk tenkning i ferd med å implementeres. Vi søker etter Konserninnkjøpssjef For å sikre god forvaltning av NRKs ressurser og eiendeler etableres en ny rolle som konserninnkjøpssjef. Personen blir ansvarlig for årlige innkjøp på ca. 1,5 milliard kroner, samt fornuftig forvaltning av verdier på over 1 milliard kroner (hovedsakelig driftsløsøre og transportmidler). Konserninnkjøpssjef vil også bli sentral i vurderingen og håndteringen av nødvendige investeringer. Vedkommende vil bli ansvarlig for dagens innkjøpsavdeling på 9 personer, samt for vår investeringsrådgiver. Stillingen rapporterer til Økonomi- og finansdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Ansvarsområder: • Overordnet ansvarlig for konsernets anskaffelser og eiendeler • Bistå linjen med strategiske innkjøp av eiendeler og tjenester iht. lovkrav • Støtte linjen med god gjennomføring av anskaffelser som ligger utenfor «Loven om offentlige anskaffelser» • Etablere og forvalte god systematikk over NRKs eiendeler • Sikre god avtaleforvaltning i samarbeid med organisasjonen for øvrig • Pådriver for forbedringsarbeid og god ressursutnyttelse • Utvikle direkterapporterende medarbeidere spesielt, og organisasjonens kompetansenivå generelt • Bidra til å nå NRKs og divisjonens strategiske mål og prioriteringer • Utvikle og forvalte god styringsinformasjon knyttet til anskaffelser • Bidra til gode beslutninger gjennom tydelig, transparent og faktabasert kommunikasjon Kvalifikasjoner: • Høyere relevant utdannelse • God økonomisk og innkjøpsstrategisk forståelse • God kjennskap til «Loven om offentlige anskaffelser» og anskaffelser generelt • Erfaring med å lede innkjøpsmiljøer, gjerne fra komplekse miljøer • Erfaring med utarbeidelse og god forvaltning av anleggsregister/eiendeler • Erfaring med utarbeidelse og forvaltning av god investerings-governance Personlige egenskaper: • Analytisk og med stor arbeidskapasitet • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne • Tydelig leder med engasjement for god kontroll, effektive prosesser og riktig leveranse til riktig tid • Samarbeidsteft og «lagbygger» • Evner å jobbe selvstendig

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Lysassistent

  NRKs nye Julekalender for sending i 2020 heter Nordstjerna. Julekalenderen er blant NRKs viktigste dramaproduksjoner og retter seg bredt mot barn og voksne i alle aldre. Første arbeidsbolk for Nordstjerna er i perioden 1.11.2018 - 03.04.2019. Vi søker nå 2 lysassistenter til dette prosjektet Lysassistent 1 har startdato 05.11.2018 og sluttdato 03.04.2019. Lysassistent 2 har startdato 12.11.2018 og sluttdato 03.04.2019.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Setkostymør

  NRKs nye Julekalender for sending i 2020 heter Nordstjerna. Julekalenderen er blant NRKs viktigste dramaproduksjoner og retter seg bredt mot barn og voksne i alle aldre. Første arbeidsbolk er i perioden 1.11.2018 - 03.4.2019. Vi søker nå setkostymør til dette prosjektet.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Prosjektleder i Humorredaksjonen i NRK - engasjement

  NRKs Underholdningsavdeling er idag fordelt på tre redaksjoner: Underholdning/Event, Humor og Radio. Ønsker du å jobbe i en av de mest nyskapende og morsomme redaksjonene i NRK? Prosjektleder ønskes til humorredaksjonen! Må ha god dramaturgisk forståelse og kunne gi tydelige tilbakemelding på manus. Må ha erfaring som produsent for humorserier. Må ha gode lederegenskaper. Må ha stor kjennskap om den eksterne produksjonsbransjen.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Sminkør

  NRK Supers nye Julekalender for sending i 2020 heter Nordstjerna. Julekalenderne er blant NRKs viktigste dramaproduksjoner og retter seg bredt mot barn og voksne i alle aldre. Første arbeidsbolk er i perioden 1.11.2018 - 03.4.2019. Vi søker nå sminkør til dette prosjektet.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist

  Prosjektleder Urørt

  Cezinando, Kvelertak, Sigrid. Alle startet karrierene sine via Urørt. Nå jakter vi en som kan finne det neste navnet på lista. NRK P3 søker journalist med funksjon som prosjektleder for P3 Urørt. Du vil få ansvar for å være P3 Urørts ambassadør og kontaktperson - både internt og eksternt. Du vil jobbe for å løfte og fronte ny, norsk musikk og sørge for at unge artister får skinne ved siden av stjernene.

  Gå til stillingsutlysning →
 • NRK

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Leder for Strategisk IT

  Produkt-, produksjons- og teknologidivisjonen skal bidra til at NRK løser sitt oppdrag og oppfyller målene i NRKs langtids- og publikumsstrategi. Kampen om folks tid og oppmerksomhet blir stadig hardere, og NRKs innhold blir valgt i konkurranse med innhold fra hele verden. Vi må tilpasse vårt innhold og vår virksomhet i takt med publikums mediebruk og samfunnets forventninger. Utviklingen går raskt og det blir avgjørende at divisjonen klarer å ha et tydelig strategisk fokus, en effektiv drift og riktig ressursutnyttelse. Endringsdyktige ledere og medarbeidere som kontinuerlig utvikler sin kompetanse og gjør NRK til et attraktivt sted å jobbe er en forutsetning for å lykkes. Divisjonen består av seks avdelinger; Publikumsprodukter, Produksjons- og publikumssystemer, Strategisk IT, Operativ IT/drift, Folk, fag og kultur og Produksjon. Vi søker leder for Strategisk IT Strategisk IT er ansvarlig for at teknologien på best mulig måte støtter NRKs langtidsstrategi og publikumsstrategi. I dette ligger bl.a. ansvaret for å følge opp og videreutvikle NRKs teknologiplan, virksomhetsarkitektur, porteføljestyring, sourcingstrategi og leverandørstyring. Stillingen rapporterer til Produkt-, produksjons- og teknologidirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Ansvarsområder: • Overordnet ansvar for prosess, forankring, oppdatering og oppfølging av NRKs teknologiplan, inkludert sourcingstrategi • Overordnet ansvar for at NRK gjør helhetlige teknologiske valg, og løpende vurderer nye teknologiske muligheter • Overordet ansvar for systemforvaltningen i NRK • Spesielt ansvar for god involvering mellom teknologimiljøene og resten av NRK • Ansvar for systematisk oppfølging av regulatoriske og interne krav relatert til teknologi • Sikre at NRK har god avtaleforvaltning og at det jobbes systematisk med avtalerammeverk og innkjøpsprosesser • Bidra til å skape en bevisst kultur knyttet til IT-sikkerhet • Avdelingsleder vil ha overordnet ansvar for tjenesteeiere for utsatte IT-tjenester. Som del av divisjonsledergruppen: • Bidra til felles prioriteringer av NRKs samlede utviklings- og teknologiressurser, basert på gjeldende publikumsstrategi • Bidra til å samle divisjonen om felles strategiforståelse, språk, metodikk, kultur og prioriteringskriterier Kvalifikasjoner: • Høyere relevant utdanning • Flere års ledererfaring innenfor IT-området • Ha gjennomført komplekse endringsprosesser • Ha erfaring med tjenesteutsetting og leverandørstyring • Forstå NRKs oppdrag og samfunnsrolle Personlige egenskaper: • Evne til strategisk tenkning • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner • Trives med omgivelser i endring • Evne til å motivere andre og til å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder • Evne til å være «oversetter» mellom teknologiske og forretningsmessige utviklingsbehov NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak.

  Gå til stillingsutlysning →