Ledige stillinger akkurat nå

 • 2000 TDIV Teknologidivisjonen

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Informasjonssikkerhetsansvarlig

  Seksjon for sikkerhet og beredskap søker faglig sterk og erfaren medarbeider til funksjonen informasjonssikkerhetsansvarlig. Enheten Sikkerhet og beredskap har ansvar for et helhetlig arbeid med sikkerhet og beredskap for alle NRKs virksomhetsområder, og samarbeider nært med andre enheter og faggrupper. Arbeidet med sikkerhet og beredskap styres etter en risikobasert og proaktiv tilnærming. Vi legger premisser, og er rådgivere for andre deler av NRK. Sikkerhetsarbeidet i NRK skal bidra til å beskytte prioriterte verdier, og bidra til kontinuerlig læring innen digital sikkerhet, fysisk sikring og personellsikkerhet. Sikring av NRKs nasjonale forpliktelser, liv og helse og tilbudet til publikum har særlig stort fokus. Søkeord: informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhetskontroll, sikkerhetsstyring og hendelseshåndtering.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Sør-Trøndelag

  Journalist og some-produsent med vaktsjefansvar

  P3.no søker selvstendig og idérik og journalist til vår redaksjon på Tyholt i Trondheim. Vi leter etter deg som vet hva folk i 20-årene er opptatt av, som har spisskompetanse på sosiale medier, og som vet hva som skal til for å fortelle gode historier på de plattformene der unge er. Du vet hvordan du lager innhold som unge folk kjenner seg igjen i. I dette vikariatet vil arbeidsoppgavene variere mellom å produsere og publisere innhold til sosiale medier og P3.no, og fungere som vaktsjef for P3.no.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Sogn og Fjordane

  Nyheitsjournalist med digital kompetanse i Førde

  NRK Sogn og Fjordane leitar etter ein person som ivrar for å jobbe fram grundige nyheitssaker på digitale plattformer.

  Gå til stillingsutlysning →
 • NRK

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Leder for Strategisk IT

  Produkt-, produksjons- og teknologidivisjonen skal bidra til at NRK løser sitt oppdrag og oppfyller målene i NRKs langtids- og publikumsstrategi. Kampen om folks tid og oppmerksomhet blir stadig hardere, og NRKs innhold blir valgt i konkurranse med innhold fra hele verden. Vi må tilpasse vårt innhold og vår virksomhet i takt med publikums mediebruk og samfunnets forventninger. Utviklingen går raskt og det blir avgjørende at divisjonen klarer å ha et tydelig strategisk fokus, en effektiv drift og riktig ressursutnyttelse. Endringsdyktige ledere og medarbeidere som kontinuerlig utvikler sin kompetanse og gjør NRK til et attraktivt sted å jobbe er en forutsetning for å lykkes. Divisjonen består av seks avdelinger; Publikumsprodukter, Produksjons- og publikumssystemer, Strategisk IT, Operativ IT/drift, Folk, fag og kultur og Produksjon. Vi søker leder for Strategisk IT Strategisk IT er ansvarlig for at teknologien på best mulig måte støtter NRKs langtidsstrategi og publikumsstrategi. I dette ligger bl.a. ansvaret for å følge opp og videreutvikle NRKs teknologiplan, virksomhetsarkitektur, porteføljestyring, sourcingstrategi og leverandørstyring. Stillingen rapporterer til Produkt-, produksjons- og teknologidirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Ansvarsområder: • Overordnet ansvar for prosess, forankring, oppdatering og oppfølging av NRKs teknologiplan, inkludert sourcingstrategi • Overordnet ansvar for at NRK gjør helhetlige teknologiske valg, og løpende vurderer nye teknologiske muligheter • Overordet ansvar for systemforvaltningen i NRK • Spesielt ansvar for god involvering mellom teknologimiljøene og resten av NRK • Ansvar for systematisk oppfølging av regulatoriske og interne krav relatert til teknologi • Sikre at NRK har god avtaleforvaltning og at det jobbes systematisk med avtalerammeverk og innkjøpsprosesser • Bidra til å skape en bevisst kultur knyttet til IT-sikkerhet • Avdelingsleder vil ha overordnet ansvar for tjenesteeiere for utsatte IT-tjenester. Som del av divisjonsledergruppen: • Bidra til felles prioriteringer av NRKs samlede utviklings- og teknologiressurser, basert på gjeldende publikumsstrategi • Bidra til å samle divisjonen om felles strategiforståelse, språk, metodikk, kultur og prioriteringskriterier Kvalifikasjoner: • Høyere relevant utdanning • Flere års ledererfaring innenfor IT-området • Ha gjennomført komplekse endringsprosesser • Ha erfaring med tjenesteutsetting og leverandørstyring • Forstå NRKs oppdrag og samfunnsrolle Personlige egenskaper: • Evne til strategisk tenkning • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner • Trives med omgivelser i endring • Evne til å motivere andre og til å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder • Evne til å være «oversetter» mellom teknologiske og forretningsmessige utviklingsbehov NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist

  Direktør NRK Nyheter

  Nyhetsdivisjonen produserer og publiserer nyheter på alle plattformer og har ca. 370 medarbeidere. Som redaktør for divisjonens nyhetsproduksjon har du et særlig ansvar for å videreutvikle nyhetsjournalistikken. Du skal også lede og utvikle divisjonen, gjennom å sikre at medarbeidere har riktig kompetanse, at NRK evner å tiltrekke seg nye og unge talenter og at divisjonen bidrar til å forbedre og utvikle NRK hver dag. Vi ser etter deg med solid leder- og redaktørerfaring fra nyhetsdelen i et større mediehus, som har inngående innsikt i medieutvikling og digitalisering og som har ledet krevende endringsprosesser. Du har lyktes gjennom blant annet god og tydelig kommunikasjon, evne til å stimulere medarbeidere og sterk gjennomføringsevne. Vi tilbyr deg en av Norges mest spennende lederstillinger i mediebransjen, med mulighet til å ha en sentral rolle i hvordan NRK skal utvikle seg i framtida. Som øverste leder for divisjonen er du del av NRKs toppledelse og bidrar i ledelsen av hele NRK og rapporterer til kringkastingssjefen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver, i innledende fase. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

  Gå til stillingsutlysning →
 • NRK

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Leder for Operativ IT / drift

  Produkt-, produksjons- og teknologidivisjonen skal bidra til at NRK løser sitt oppdrag og oppfyller målene i NRKs langtids- og publikumsstrategi. Kampen om folks tid og oppmerksomhet blir stadig hardere, og NRKs innhold blir valgt i konkurranse med innhold fra hele verden. Vi må tilpasse vårt innhold og vår virksomhet i takt med publikums mediebruk og samfunnets forventninger. Utviklingen går raskt og det blir avgjørende at divisjonen klarer å ha et tydelig strategisk fokus, en effektiv drift og riktig ressursutnyttelse. Endringsdyktige ledere og medarbeidere som kontinuerlig utvikler sin kompetanse og gjør NRK til et attraktivt sted å jobbe er en forutsetning for å lykkes. Divisjonen består av seks avdelinger; Publikumsprodukter, Produksjons- og publikumssystemer, Strategisk IT, Operativ IT/drift, Folk, fag og kultur og Produksjon. Vi søker leder for Operativ IT/drift Avdelingen har det operative ansvaret for både egenutviklede produkter og kjøpte systemer som brukes for å produsere, publisere og distribuere NRKs innhold til publikum. Avdelingen har også det operative ansvar for IT-infrastrukturen og IT-verktøyene som benyttes av NRKs ansatte. Avdelingen skal sikre en god plattforminfrastruktur for drifting av NRKs teknologiportefølje. Stillingen rapporterer til Produkt-, produksjons- og teknologidirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Ansvarsområder: • Overordnet ansvar for drift og stabilitet på NRKs publikums- og produksjonstjenester, IT-infrastruktur og interne systemer • Overordnet ansvar for operativ IT-sikkerhet • Sikre at avdelingen og eksterne driftspartnere leverer i henhold til SLA • Sikre god kommunikasjon med interne og eksterne miljøer for å legge til rette for god drift • Ansvar for at egne systemer og verktøy videreutvikles og/eller byttes i henhold til NRKs teknologiplan • Sørge for innsiktsbasert styring gjennom etablering og bruk av nøkkeltall • Ansvar for rutiner for avvikshåndtering Som del av divisjonsledergruppa: • Bidra til felles prioriteringer av NRKs samlede utviklings- og teknologiressurser, basert på gjeldende publikumsstrategi • Bidra til å samle divisjonen om felles strategiforståelse, språk, metodikk, kultur og prioriteringskriterier Kvalifikasjoner: • Høyere relevant utdanning • Erfaring som leder med gode resultater • Erfaring med DevOps-kultur, ulike rammeverk, tankesett og metoder. • Forstå NRKs oppdrag og samfunnsrolle Personlige egenskaper: • Evne til strategisk tenkning • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner • Trives med omgivelser i endring • Evne til å motivere andre og til å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Vikariat regissør/programskaper region Øst, Distriktsdivisjonen

  Vi søker en regissør/programskaper. Riksavdelingen i region Øst i NRKs Distriktsdivisjon søker en regissør/programskaper for ett års vikariat. Vi leverer programserier med målgruppen ung, urban og mangfold til NRK sine plattformer, i hovedsak NRK TV. Vi holder til i hyggelige lokaler på Myrens verksted sammen med NRK sitt distriktskontor Østlandssendingen. Du skal jobbe selvstendig, eie og drive fram prosjektene. Du må være en sterk historieforteller og ha forståelse for målgruppen ung. Det er også nødvendig med forståelse for hvilke fortellergrep som er nødvendige på de ulike plattformene. Det er en fordel med flerkulturell kompetanse.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Buskerud

  NRK Buskerud trenger dyktig digital journalist – 2-årig vikariat ledig

  NRK Buskerud leter etter en nyhetsjournalist med dokumentert evne til å jobbe frem egne saker. Vi har et ledig vikariat på to år. Du må ha høy digital kompetanse og et sterkt ønske om å utvikle NRK Buskerud på nett og mobil. Du forstår sosiale medier og hvordan vi publiserer på disse, og du sørger for at vi er først med hele bildet. Du har erfaring med å utfordre etablerte fortellergrep og er vant til å jobbe selvstendig. Det er en klar fordel om du er skikkelig god til å ta bilder. Det er også positivt om du har erfaring fra tv og radio. Viktige arbeidsverktøy hos oss er Polopoly, Adobe Premier, ENPS og Digas – kjennskap til disse vil bli vektlagt. Om NRK Buskerud NRK Buskerud består av 27 ansatte. Fire av oss tilhører redaksjonell ledelse og administrasjon, to er plassert på sine respektive lokalkontorer på Ål og Hønefoss, de resterende 21 ansatte går i turnus som journalister og fotografer i hovedredaksjonen i Drammen. Her lager vi seks timer radio hver dag, publiserer på egne nettsider, lager tv-saker hver dag og er til stede for publikum på sosiale medier.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Troms

  Redaksjonssjef NRK Troms

  NRK Troms har ledig stilling som redaksjonssjef for fordypning/reportasje Du vil jobbe tett sammen med redaksjonssjef nyheter og distriktsredaktør i ledelsen av distriktskontoret i Troms. Stillingen innebærer planlegging og utvikling av vårt innhold på alle plattformer, med særlig ansvar for featurejobbing, tidsavgrensa satsinger og andre journalistiske prosjekter. Stillingen innebærer personalansvar og strategisk ansvar.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist

  Vikariat i Magasinredaksjonen, NRK P1

  Magasinredaksjonen i NRK P1 jakter på et lysende some- og radiohode til vikariat i Trondheim Vi lager radioprogrammene Norgesglasset, Brønsj, P.I.L.S., Nesten helt sant, Are og Odin, Kveldsåpent, Søndagsåpent, VG-lista Topp 40, Norsk på norsk og Radio Rock. Vi produserer også podkastene Nesten helt sant og Are og Odin og vi drifter NRK P1s sosiale medier sammen med Radiounderholdning i Oslo. Vi leter etter en journalist til vår redaksjon i Trondheim, hovedsakelig til reporterjobbing i Norgesglasset og/eller Kveldsåpent. Du skal også levere innhold til sosiale medier. Du er nysgjerrig, kreativ, idérik og utforskende. Du jakter alltid på nye og overraskende måter å fortelle på, enten du lager sammensatte radioreportasjer, går live, komponerer intervjumanus for programleder eller snekrer stories og videoer til sosiale medier. Du er lett på foten, glad i folk, du kan prate med alle, du har godt humør og du har ikke telefonskrekk. Du behandler alle kilder med respekt, interesse og engasjement og kan finne historier både i det store og det små. Du kan holde i større journalistiske prosjekter og du kan neste dag finne stor glede i de lettere historiene. Du er stø på presseetikk, men ikke redd for å diskutere med redaksjonen når du blir usikker. Hos oss går vi i helgeturnus og du må også påregne noe røddagsjobbing. Aller helst kan du: Digas multitrack Premiere Pro Håndtere en lydopptaker Tar du også gode stillbilder, kan håndtere et videokamera og har erfaring med After Effects blir vi glade! NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Sted
  Oslo

  NRK søker utviklere og teamledere

  Sjekker du været på Yr? Eller liker du kanskje å høre på P3morgen? Har du fulgt med på Heimebane, eller hørt på en av podkastene våre? Vi er ganske sikre på at du har et forhold til NRKs innhold, men visste du at vi har et stort utviklingsmiljø i NRK som leverer dette innholdet til deg på digitale plattformer? Vi i NRK Medieutvikling lager tjenester som brukes av hele Norges befolkning hver eneste dag, og vi har ansvar for å utvikle og forvalte disse på et stort antall plattformer. Du kjenner oss som NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super og Yr. Hos oss finner du også NRKbeta som er NRKs teknologiblogg og en sandkasse for teknologi og medier. Det er fint å jobbe med noe som folk rundt deg bruker og er opptatt av, men det spesielle med våre produkter er at NRK har et tydelig allmennkringkasteroppdrag. Vi jobber for å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Intet mindre. Dette samfunnsoppdraget gjennomsyrer alt vi gjør, hvordan vi prioriterer, og hvordan vi forholder oss til publikumet vårt. Hvordan er det å jobbe med utvikling i NRK?Du vil finne de fleste moderne plattformer og rammeverk i bruk hos oss. På backend fordeler vi oss ca. 50/50 på JVM- (Java og Scala) og .Net- (C# og F#), men du vil også finne en del Node.js. Innen frontend er brorparten av våre løsninger basert på React eller vanilla JavaScript. Vi drifter løsningene våre både internt og i skytjenester, og vi velger hele tiden de rammeverkene, plattformene, og eventuelle nye programmeringsspråkene som gir mening for oppgavene som skal løses. Fellesnevnere for alt utviklingsarbeidet som gjøres i avdelingen er eksperimentering, testing, bruk av åpen kildekode, og stoltheten over det å lage god brukeropplevelse, med høy ytelse, og god tilgjengelighet. Om du vil lese mer om oss og de utfordringene vi står overfor, les artikkelen Allmennkringkasting 2.0 – NRK i valgfrihetens tidsalder.

  Gå til stillingsutlysning →
 • 4417 MSUA Super Kringkaster og produksjon

  Publisert
  Søknadsfrist

  Koordinator i NRK Super - Julekalender 2020

  I perioden 29.10.2018 - 29.03.2019 har NRK Super behov for en koordinator til "Ny Julekalender 2020" - en dramaproduksjon i 24 episoder for målgruppen 5 - 12 år. Du må være serviceinnstilt, energisk og like å jobbe med barn. Opptakene vil foregå på location i Oslo-området og på Marienlyst. Denne utlysninger omfatter bolk 1 av opptaksperioden. Bolk 2 vil bli utlyst senere.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist

  Vikariat som nyhetsreporter i Trøndelag

  NRK Trøndelag leter etter en knallgod vikar i nyhetsredaksjonen som kan være med og løfte oss videre i det store og spennende digitalskiftet i nyhetsjournalistikken i NRK.

  Gå til stillingsutlysning →
 • 4417 MSUA Super Kringkaster og produksjon

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Produksjonsassistent

  I perioden 05.11.2018 - 05.04.2019 har NRK Super behov for en produksjonsassistent til "Ny Julekalender 2020" - en dramaproduksjon i 24 episoder for målgruppen 5 - 12 år. Du må være serviceinnstilt, energisk og like å jobbe med barn. Du er kontaktskapende, tar ansvar for tildelte oppgaver og setter deg raskt inn i oppgavene. Du har førerkort. Opptakene vil foregå på location i Oslo-området og på Marienlyst. Denne utlysningen omfatter bolk 1 av opptaksperioden. Bolk 2 vil bli utlyst senere

  Gå til stillingsutlysning →
 • 4417 MSUA Super Kringkaster og produksjon

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Innspillingsassistent i NRK-Super Julekalender 2020

  I perioden 12.11.2018 - 29.03.2019 har NRK Super behov for en innspillingsassistent til "Ny Julekalender 2020" - en dramaproduksjon i 24 episoder for målgruppen 5 - 12 år. Du må være serviceinnstilt, energisk og like å jobbe med barn. Du er kontaktskapende, tar ansvar for tildelte oppgaver og setter deg raskt inn i oppgavene. Du har førerkort. Opptakene vil forgå på location i Oslo/Østlandsområdet og på Marienlyst. Denne utlysningen dekker bolk 1 av opptakene. Bolk 2 (jan - mars 2020) vil bli utlyst på et senere tidspunkt.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Troms

  Produksjonsleder

  Riksavdelingen i Tromsø søker deg som har kunnskap og erfaring med produksjonsledelse. Avdelingen har ansvar for nasjonal programproduksjon fra nord til alle plattformer. Vi lager serier for barn og voksne fra hele landsdelen til hele landet. Som en del av NRKs riksavdeling i region nord skal du være med å fortelle de beste og viktigste historiene fra nordnorsk virkelighet, og bruke det mangfoldet som kjennetegner landsdelen til å lage innhold i verdensklasse.

  Gå til stillingsutlysning →
 • Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Troms

  Journalist i riksavdelingen i Tromsø

  Riksavdelingen i Tromsø søker deg som har kunnskap og erfaring med regi og prosjektledelse for store tv-produksjoner. Avdelingen har ansvar for nasjonal programproduksjon fra nord til alle plattformer. Vi lager serier for barn og voksne fra hele landsdelen til hele landet. Som en del av NRKs riksavdeling i region nord skal du være med å fortelle de beste og viktigste historiene fra nordnorsk virkelighet, og bruke det mangfoldet som kjennetegner landsdelen til å lage innhold i verdensklasse.

  Gå til stillingsutlysning →
 • NRK

  Publisert
  Søknadsfrist
  Sted
  Oslo

  Vaktsjef P3morgen

  P3morgen er Norges største radioprogram for unge mennesker og sender live hver ukedag fra klokken 6-10. Da vår dyktige vaktsjef skal jobbe med tv en periode er vi på jakt etter en framifrå vikar. Som vaktsjef i P3morgen har du ansvaret for at redaksjonen fortsetter å levere radio i verdensklasse og er en viktig følgesvenn gjennom morgenen til unge folk. Vi er på jakt etter en modig og uredd lagleder, som vet hvordan å gjøre medarbeiderne gode. Vi vil jobbe med deg som har redaksjonell erfaring og masse kjærlighet til radiomediet. Å vite hva folk i 20-årene er opptatt av og bryr seg om er noe av den viktigste kunnskapen og det viktigste engasjementet du kan ha for å lykkes i rollen. Oppstart 30. juli eller så snart som mulig.

  Gå til stillingsutlysning →